การแก้ไขปัญหา กำจัดไขมัน สะสม…ท่ออุดตัน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ

การแก้ไขปัญหา กำจัดไขมัน สะสม…ท่ออุดตัน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ไขมัน” ที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งจากบ้านเรือนสถานจำหน่ายอาหารโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำ ก่อให้เกิดมลพิษทางกลิ่น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ

มากมาย เช่น ท่อน้ำอุดตัน น้ำไหลไม่สะดวก น้ำท่วม “ไขมัน” เมื่อหลุดเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้ระบบทางชีวภาพล้มเหลว เนื่องจากไขมันจะไปสะสมหุ้มตะกอนจุลินทรีย์ (Sludge) ทำให้เกิดปัญหาตะกอนไม่จมตัว หรือไปเคลือบผิวจุลินทรีย์ในระบบ ฯ ทำให้ไม่ได้รับอากาศและสารอาหาร จุลินทรีย์ในระบบ ฯ ตาย ส่งผลให้ระบบ ฯ ล้มเหลว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำจัดไขมัน ออกจากน้ำเสียให้มากที่สุด ก่อนจะปล่อยให้น้ำเสียปนเปื้อนไขมันเข้าสู่ระบบบำบัดทางชีวภาพต่อไป

“ไขมันในน้ำเสีย” ลอย (Emulsion) และ ไขมันละลายน้ำ (Dissolved Oil) ซึ่งวิธีการบำบัดไขมันในน้ำเสียโดยทั่วไป ได้แก่ การติดตั้งบ่อดักไขมัน (Grease Trap) สำหรับบ้านเรือน , สถานจำหน่ายอาหาร และการเติมสารเคมีให้ไขมันจับตัว แล้วทำให้ลอยขึ้นโดยใช้อากาศอัดเข้าไป (DAF : Dissolved Air Floatation) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 วิธีสามารถบำบัดได้ เฉพาะไขมันลอยตัวและไขมันแขวนลอยเท่านั้น อีกทั้งยังต้องใช้แรงงานคน หรือเครื่องกลในการตักไขมันออก ส่วนไขมันที่ตักออกต้องเก็บรวบรวมไปทิ้ง ในสถานที่เฉพาะ หรือต้องมีวิธีกำจัดไขมันขั้นสุดท้ายให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้ยังส่งผลตกค้าง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่สิ้นสุด

สำหรับวิธีการใหม่ ที่น่าสนใจและได้เริ่มมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ การย่อยสลายด้วยนวัตกรรมใหม่…นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการใช้ในผลิตภัณฑ์ “ไบโอกรีส” ของบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด “ไบโอกรีส” ประกอบด้วยส่วนผสมพิเศษของเอนไซม์ สารเร่งปฏิกิริยา จากนาโนเทคโนโลยี และจุลินทรีย์คัดสายพันธ์พิเศษจากเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถย่อยสลายและ กำจัดไขมันได้ทั้งไขมันละลายน้ำ ไขมันแขวนลอย และไขมันลอยตัว มีผลงานพิสูจน์ และการรับรองผลการใช้งานได้จริง มาเป็นเวลานานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง ซึ่งวิธีการใช้ “ไบโอกรีส” เป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก ประหยัด ปลอดภัย แก้ไขได้โดยไม่สิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้า วิธี ดังกล่าวนี้จะเป็นอีกทางเลือที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการกำจัดไขมันในน้ำเสีย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม