ดีเดย์20ก.ย.เปิดแลกธนบัตรที่ระลึก ในหลวงร.9ชุดใหม่

แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรชุดใหม่ที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 20 ก.ย.นี้ พร้อมเพิ่มลักษณะพิเศษป้องกันการปลอมแปลง รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แจ้งว่า ในวันที่ 20 ก.ย.นี้ ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรชุดใหม่ หมุนเวียนชนิดราคา  20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อเป็นการถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ด้านหน้าธนบัตรมีลักษณะเหมือนกับธนบัตรแบบ 16 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน ส่วนภาพด้านหลังหากเป็นธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แสดงเรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์, ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ, ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ทุรกันดาร, ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระปรีชาสามารถที่สะท้อนผ่านโครงการพระราชดำริในด้านต่างๆ และธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

“ประชาชนสามารถแลกธนบัตรได้ตามช่องทางปกติผ่านทางธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนปกติ โดยธนบัตรชุดใหม่นี้จะมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 และได้เพิ่มเติมลักษณะพิเศษ คือ การเรืองแสงบริเวณเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews